Речник на българския архаизъм

Речник             Добави дума             Приложение (Андроид)             Приложение (Апъл)             Хром допълнение

Преди да предадете дума, моля проверете дали вече я има в нашия речник; Дали дефиницията, която сте дали е актуална и я сравнете с някой източник. Ще погледнем Вашата дума и ще преценим дали е подходяща. Очаквайте тя да бъде качена към речника ни до 48 часа. Благодарим Ви.